Onegdaj

Polecane Przeglądaj

Regulamin sklepu internetowego Onegdaj.pl

Sklep internetowy Onegdaj.com prowadzony jest przez firmę:

ARGANTE Aleksandra Buczeluk
ul. Budziszyńska 25a/33
54-434 Wrocław
NIP: 8951804529
REGON: 022206492
Konto bankowe: Santander, 34 1910 1048 2401 3819 6644 0001

zwaną w dalszej części regulaminu "Sprzedającym".

Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej - kontakt_USUN-MNIE_@onegdaj.com; telefonicznie - +48 696 031 652; listownie na adres: ul. Budziszyńska 25a/33, 54-434 Wrocław.

SŁOWNICZEK POJĘĆ

Sklep – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową Onegdaj.com, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów u Sprzedającego, posiadająca konto klienta.

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służąca do realizacji składanych zamówień, zawierająca historię zamówień oraz dane adresowe Klienta.

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona jest w zakładce http://onegdaj.com/dostawa-i-platnosc.

 • Zasady przyjmowania i realizacji zamówień
  1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sprzedający zamieszcza na stronie Onegdaj.com.
  2. Zamówienia w sklepie Onegdaj.com można składać przez stronę internetową bądź za pomocą poczty elektronicznej( kontakt@onegdaj.com) 24 godziny na dobę, przez 7 dni tygodniu.
  3. W celu dokonaniu zakupu u Sprzedającego niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  4. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w dwóch wariantach:
   1. Zakup z rejestracją – Klient zakłada konto w sklepie Onegdaj.com.
   2. Zakup bez rejestracji – Klient dokonuje jednorazowego zakupu, bez zakładania konta w sklepie Onegdaj.com.
  5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
   1. Wyboru zamawianych towarów lub usług.
   2. Wyboru sposobu dostawy z pośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura ( mogą to być różne adresy).
   3. Wyboru sposobu płatności spośród dostępnych na Sklepie.
  6. Zamówienie uważa się za złożone jeżeli Klient dokonał akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, wypełnił w formularzu zamówień wszystkie pola oznaczone jako konieczne do uzupełnienia, a następnie potwierdził zakup zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie wpłynięcia środków na konto Sprzedającego (przelew tradycyjny) lub po otrzymaniu pozytywnego wyniku autoryzacji płatności online.
  7. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze" Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Zamówienie potwierdzone realizowanie jest niezwłocznie.
  8. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sprzedającego zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sprzedającym. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sprzedającego dostępności towarów u dostawców Sklepu.
  9. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Klientem za zawartą.
  10. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sprzedającego lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
   1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów,
   2. anulowanie całości zamówienia.
  Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sprzedający zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w punkcie VIII regulaminu - Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
 • Czas i warunki realizacji zamówienia.
  1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. ("Wysyłamy w ciągu: ..."). Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki od Sprzedającego do przewoźnika realizującego dostawę. Uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  2. Rozpoczęcie realizacji zamówień pobraniowych następuje niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonaniu zakupu przez Klienta - zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, zaś zamówień płatnych za pomocą systemu płatności elektronicznych po otrzymaniu pozytywnego wyniku autoryzacji płatności.
  3. Czas dostarczenia zamówienia to suma czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy.
  4. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
  5. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone przez Pocztę Polską lub firmę kurierską po dokonaniu płatności za pomocą systemów płatności online. Sprzedający nie wysyła za granicę zamówień "płatnych przy odbiorze". Koszt wysyłki poza granicę Polski wyliczany jest indywidualnie, gdyż zależy od wagi przesyłki i adresu dostawy - szczegóły dostępne na podstronie "Dostawa i płatność".
  6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sprzedającego wraz z reklamacją umożliwi jej rozpatrzenie.
 • Formy płatności.
  1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówione towary w przypadku dostawy na terytorium Polski:
   1. płatność przy odbiorze.
   2. przelew tradycyjny.
   3. przelew elektroniczny, tzw. e-przelew.
  2. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. Przedmiotowe usługi świadczy PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
  3. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie w systemie płatności elektronicznych akceptowanych przez Sprzedającego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  4. W przypadku wybranych towarów Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie informowany na stronie produktu.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który wcześniej nie odebrał zamówienia płatnego przy odbiorze, w terminie 14-stu dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej lub w przypadku trzech prób doręczenia podejmowanych przez pracownika firmy kurierskiej.
 • Ceny towarów
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego są:
   1. podawane są w złotych polskich.
   2. zawierają podatek VAT.
   3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych.
   4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w sekcji "Dostawa i płatność".
 • Zmiany w zamówieniach oraz ich anulowanie
  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  2. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 • Reklamacje
  1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Onegdaj.com  Klient może zgłaszać na adres e-mail - kontakt@onegdaj.com.  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  2. Sprzedający zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową na poniższy adres Sprzedającego:

   Adres do zwrotów i reklamacji:

   ARGANTE Aleksandra Buczeluk
   ul. Budziszyńska 25a/33
   54-434 Wrocław

   Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis reklamacji wraz z dowodem zakupu.

  3. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  4. Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w punkcie  - Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
 • Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na poniższy adres siedziby naszej firmy. Konsument powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie póżniej niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy.

   Adres do zwrotów i reklamacji:

   ARGANTE Aleksandra Buczeluk
   ul. Budziszyńska 25a/33
   54-434 Wrocław

  2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  4. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedającego w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Konsument.
  5. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie - Zwrot należności Klientom.Nadpłaty.
 • Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
  1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedającego do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sprzedającego, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
  2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą, przelewem tradycyjnym lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
  3. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu otrzymania od klienta numeru rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot nadpłaty.
  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
  5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (nie dotyczy opcji odbioru osobistego).
 • Postanowienia końcowe
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą Argante Aleksandra Buczeluk.
  2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Onegdaj.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  4. Portal Onegdaj.com zawiera treści, loga, grafiki chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania ich i wykorzystywania na jakichkolwiek polach eksploatacji bez pisemnej zgody Sprzedającego.
  5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych.
  6. Polityka zbierania oraz przetwarzania danych osobowych przedstawiona jest w Polityce Prywatności. Dokument ten jest integralną i nierozłączną częścią niniejszego regulaminu. Ostatnia aktualizacja - 24.05.2018 r. Sklep Onegdaj.com przywiązuje olbrzymią wagę do prywatności swoich Klientów i w pełni wdrożył wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane RODO)
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jesli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
  8. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej . Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i złożyć np. swoją skargę za pośrednictwem Unijnej Platformy Internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Promocje Przeglądaj

Nasza strona korzysta z plików cookies. Potrzebne są one do celów statystycznych oraz aby dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.X